FANDOM


Alespoň dva z vás znám jménem. Gandalfa znám příliš dobře, abych doufal, že tu hledá pomoc nebo radu. Avšak tebe, Théodéne, Pane Marky, poznávám podle vznešeného znaku, a ještě víc podle sličné tváře Eorlova rodu. Ušlechtilý synu trojctihodného Thengela! Proč jsi nepřišel dříve a jako přítel? Tolik jsem toužil uchránit tě od nemoudrých a zlých rad, které tě obklopují! Je již příliš pozdě? Přes všechny křivdy, které mi byly učiněny a na nichž měli, žel, rohanští muži podíl, bych tě stále rád zachránil a vysvobodil tě ze zkázy, která se na tebe nevyhnutelně řítí, jestliže pojedeš cestou, kterou ses dal. Ano, jedině já ti teď mohu pomoci.

Saruman, Dvě věže, Železný pas

Saruman kvalita

Saruman Bílý (BugzyCZ)

Saruman, valinorským jménem Curumo, byl jedním z Istari - čarodějů, kteří přišli pomáhat lidem a elfům ve Středozemi. Patřil k Aulëho lidu a nejvíce bažil po tom vydat se do Středozemě. Připlul jako první a byl všeobecně vnímán jako nejvyšší z Istari, přesto nesvěřil Círdan prsten Ohně jemu, ale Gandalfovi

Před Válkou o Prsten

Saruman před svým usazením v Orthanku cestoval hlavně po východních krajích Středozemě a sbíral poznatky o Sauronovi a Prstenech. Byl jejich nejlepším znalcem ve Středozemi s výjimkou samotného Temného pána. Když se vrátil ze svého putování, odešel nejdříve do Gondoru s velkými dary a žádal klíč od Orthanku, oplátkou sliboval, že bude střežit Rohanskou bránu a nedopustí, aby se do Železného pasu znovu nastěhovali Vrchovci. Klíč tedy dostal a vytvořil z Orthanku své sídlo, to se stalo v roce 2759 t.v. Dvě stě let žil s okolními říšemi v míru a pomáhal kde mohl. Ale kolem roku 2959 se prohlásil pánem Železného pasu a začal budovat armádu k vytvoření vlastní říše. Protože žárlil na Gandalfa, začal ho špehovat a tak se dozvěděl o jeho stycích s hobity. V roce 3000 se odvážil pohledět do Orthanckého palantíru, ale Temný pán ho přemohl a donutil ho, aby se stal jeho spojencem. Tak se stalo ze Železného pasu nebezpečné místo. V roce 3018 nalákal Gandalfa do Orthanku, kde ho uvěznil na střeše, protože se Gandalf nechtěl stát jeho spojencem. Gandalfa ale odnesl Gwaihir, Pán orlů, a Saruman byl prozrazen.

Saruman II

Saruman pohlíží do Orthanckého palantíru

Válka o Prsten

Po svém prozrazení začal urychleně budovat velkou armádu ze skřetů, lidí a divokých skurut-hai, skřetů zkříženými s lidmi. Jeho sluha Gríma Červivec zatím otravoval mysl rohanskému králi Théodénovi a ten tak nečinně přihlížel loupení a vraždění ve své zemi. Když ale přišel do Edorasu Gandalf s Aragornem, Legolasem a Gimlim, musel Červivec opustit dům krále a odešel k Sarumanovi. Theodén po tomto incidentu přesunul své lidi do Helmova žlebu, protože si byl vědom toho, že Saruman zaútočí. Saruman skutečně vyslal desetitisícové vojsko, aby dobylo Helmův žleb. Toto vojsko ale na konci Bitvy o Helmův žleb rozprášili přijíždějící Rohirové nebo je "spolkl" les huornů. Mezitím ale do Železného pasu přitáhli enti a dobyli jej, protože tam téměř nikdo nebyl. Saruman byl zavřen ve své věži a nemohl ven. Gandalf se ho ještě pokusil přesvědčit, aby se přidal ke spojenectví proti Sauronovi, ale neuspěl a Saruman zůstal zavřený. Až na konci války byl propuštěn s tím, že vydá klíče od Orthanku. Saruman se pak odebral do Kraje, který se zbytkem své armády začal terorizovat a načas ho ovládl. V Kraji se mu v té době říkalo Šarkan (zkomolenina jména Saruman). Když se vrátili Frodo, Sam, Pipin a Smíšek, tak se je pokusili krajníci (policie Kraje) zatknout, ale ti místo toho vyvolali povstání proti Sarumanovi a svrhli ho. Nechali ho jít, ale při odchodu ho probodl jeho sluha Gríma Červivec, který byl vzápětí zastřelen hobity.

V prodloužené filmové verzi Sarumana pobodá jeho služebník Gríma Červivec a Saruman se zřítí z Orthanku. Dole se nabodne na jedno z kol, které nechal vytvořit pro své pece.